SÖRMLAND

Fler anmäler relationsvåld

1:52 min

Allt fler anmäler relationsvåld, och i Sörmland lämnas var fjärde anmälan vidare till åklagare. Enligt Sörmlandspolisen gör det Sörmland till det främsta länet i Sverige när det gäller utredningar av relationsvåld.

Johan Levin, utredningschef på Sörmlandspolisen, säger att polisen har arbetat hårt med att anmälningar ska leda till åtal och i förlängningen fällande dom.

Under de senaste åren har fler anmält relationsvåld, vilket enligt Johan Levin tyder på att mörkertalet minskat. Samtidigt har polisen blivit bättre på att göra det förarbete som åklagaren behöver för att väcka åtal. Var fjärde anmälan leder till en färdig förundersökning som lämnas till åklagare, som sedan tar ställning till om åtal ska väckas eller inte.

– Vad som är positivt är att antalet ärenden som redovisas till åklagare i Sörmland som rör relationsbrott aldrig varit så hög som nu, säger Johan Levin.

För tre år sedan beslutade regeringen att satsa en miljard kronor på att motverka våld i nära relationer, en satsning som förbättrat arbetet inom berörda myndigheter som polis och åklagare enligt en rapport från Brottsförebygganderådet, Brå.

Statistik från Brå visar att allt fler våldsutsatta väljer att anmäla. Till och med november hade närmare 550 anmälningar om relationsvåld gjorts i länet, samma period förra året var det drygt 500.

Tre av fyra som anmäler är kvinnor.

Sedan två år tillbaka jobbar polisen i Sörmland med specialiserade familjevåldsrotlar. Men framförallt är det satsningen på att utbilda 200 sörmländska poliser i yttre tjänst, i hur man ska arbeta med realtionsvåld som gett resultat, tror Johan Levin utredningschef på sörmlandspolisen.

Enligt Brå är det däremot svårt att avgöra om satsingen minskat mäns våld mot kvinnor. Johan Levin tror att det krävs mera förebyggande åtgärder.