FLEN

Besvikelse över rivningsplaner

1:23 min

Stadsarkitekten i Flen beklagar att det gamla godsmagasinet intill järnvägen i Bettna är på väg att rivas. Han har länge jobbat för att bevara magasinet, men måste nu sätta sig och skriva ett förslag om att riva byggnaden.

Flens kommun har inte visat intresse för att köpa godsmagasinet, som är från början av 1900-talet och en av de äldsta byggnaderna i Bettna.

Eftersom Trafikverket, som äger byggnaden, inte hittat någon annan köpare begär nu verket tillstånd av kommunen att få riva magasinet.

Fredrik Wallin, stadsarkitekt i Flen, har propagerat för att bevara byggnaden och är bedrövad idag.

– Jag tycker det är väldigt tråkigt eftersom det är viktigt att ha kvar gamla byggnader på en ort som speglar ortens historia. Särskilt i Bettna här, där järnvägen haft en viktig betydelse för ortens tillkomst, säger Fredrik Wallin. 

Fredik Wallin tycker att man borde kunna använda byggnaden som lager eller låta någon starta ett café eller föreningsverksamhet i lokalerna. Han har länge jobbat för att bevara det gamla godsmagasinet genom diskussioner med Sörmlands museum, politikerna i Flen och Trafikverket.

– Nu kommer jag inte mycket längre.

Fredrik Wallin måste nu själv skriva ett förslag om att riva byggnaden.

– Det känns väldigt, väldigt tråkigt.

Ingela Martinsgård
ingela.martinsgard@sr.se