NYKÖPING

"Brister i arbetsmiljön på Swenox"

Det finns brister i arbetsmiljön på företaget Swenox i Nyköping. Det hävdar Arbetsmiljöverket efter en utredning.

Det gäller bland annat hanteringen av hälsoskadliga kemikalier och rutinerna kring arbetsmoment där farliga ämnen bildas.

Arbetsmiljöverket kräver att företaget Swenox ska förebygga så att personalen inte drabbas av belastningsskador. Verket kräver att företaget gör något åt bristerna. Annars hotar ett vite på 75 000 kronor.