Sörmland

Ingen licensjakt på lodjur

Det blir ingen licensjakt på lodjur i Sörmland i år heller. Det har Naturvårdsverket beslutat idag.

Svenska jägareförbundet i Sörmland har i flera år ansökt om att få skjuta ett lodjur i norra delarna av länet, men eftersom lodjursstammen i vårt området anses vara för liten så har förbundet alltid fått nej.

Ordförande i jägareförbundets länsförening, Ove Fransson, säger att han inte väntat sig att deras ansökan skulle gå igenom, men att förbundet ändå ville visa sitt intresse.

Totalt får fem djur fällas i Sörmlands, Kalmars, Blekinge och Hallands län.

Lodjursjakten begränsas kraftigt i mellersta Sverige i år, jämfört med 2010.

Orsaken är att stammen minskat och inte uppnår de miniminivåer som antagits.

Högst 30 lodjur får skjutas sammanlagt i de åtta länen i mellersta delen av Sverige, det vill säga Gävleborg, Dalarna, Västmanland, Örebro, Värmland, Uppsala, Stockholm och Västra Götaland.

Men begränsningen gäller i princip bara mellersta och södra Sverige. I de fyra nordligaste länen får länsstyrelserna full rätt att själva besluta tilldelningen.

TT/P4 Sörmland