eskilstuna

Affären om Tunafors fabriker klar

Affären om Tunafors fabriker är nu i hamn. Byggföretaget Peab har köpt fastigheten av Tunafastigheter och den här gången bekräftas affären av båda parter. Peab planerar att bygga bostäder i de gamla fabriksbyggnaderna.

Men än så länge är det oklart när bygget ska igång, enligt arbetschef Johnny Lundquist på Peab.

Orsaken är en hel del formalia som ska lösas innan bygget kan startas. Bygglov är förstås en del i det, en ny detaljplan för området en annan, men kontakter med kommunen ska tas snarast, enligt Lundquist.