Eskilstuna

Bättre vård med samlad äldreenhet

Mälarsjukhuset ska få en samlad geriatrisk vårdavdelning. Första steget tas i höst genom att en administrationsenhet byggs om för geriatrisk vård.

Idag finns äldre patienter med flera sjukdomstillstånd inlagda på flera av sjukhusets vårdavdelningar, men genom att samlokalisera de geriatriska vårdplatserna så räknar landstingsledningen med att vården av de gamla ska bli bättre.

Ombygganden beräknas kosta 32 miljoner kronor.

Beslut väntas i landstingsstyrelsen dag så att ombyggnaden kan börja i höst.