FLEN

Miljögifter där mataffär vill bygga

Marken vid Amazonplan i Flen där butikskedjan Netto vill bygga en livsmedelsbutik är förorenad av farliga miljögifter.

I ett prov av sju som ett konsultföretag tagit var det kraftigt förhöjda halter av polyaromatiska kolväten i marken, alltså cancerframkallande ämnen som kommer från petroleumprodukter. Marken måste nu saneras. Det skriver lokaltidningarna.