sörmland

Allt färre bönder

Det blir allt färre bönder som brukar åkermarken i landet och samtidigt blir jordbruken allt större.

Antalet jordbrukare har minska med en fjärdedel på tjugo år samtidigt som den genomsnittliga åkerarealen ökat från 29 hektar till 37 hektar.

I Sörmland brukar var sjätte jordbrukare 100 hektar åkermark eller mer. Men motsvarande siffra för landet är att nio procent av jordbruken brukar nästan hälften av all åkermark.

Mer än var fjärde jordbruksföretagare i landet är 65 år eller äldre.