SÖRMLAND

Fler fetmaperationer till Nyköping

Nyköpings lasarett ska göra uppemot 60 fler fettmaoperationer de kommande åren om tjänstemännens förslag till förändringar av hälso- och sjukvårdengår igenom.

Idag görs ca 150 sådana operationer per år vid lasarettet som har hvudansvaret för detta i Sörmland sedan 2006.

Men för att klara behovet i framtiden ska uppemot 60 operationer ytterligare göras genom remitteringar från framförallt Stockholm och mer resurser ska tillskjutas.