Katrineholm

Kurs ska öka integrationen

I Katrineholm satsar kommunen på en utbildning för män med utländsk bakgrund. Tanken är att de ska lära sig mer om hur det svenska samhället fungerar och dessutom göra oss mer jämställda.

Bakom utbildningen står Viadidakt som är en gemensam förvaltning för vuxenutbildning, integration och arbetsmarknad i Katrineholms och Vingåkers kommuner.

Utbildningen har tidigare även funnits för kvinnor men startades även för män eftersom efterfrågan var stor.

– Man ska förstå värdet av att vara jämställd i ett demokratiskt samhälle, säger Ingmarie Frössevi, som är en av kursledarna.

Efter utbildningen ska kursdeltagarna bland annat ha ökad medvetenhet om samhällsansvar, förståelse för jämställdhet mellan män och kvinnor och ha en förstärkt känsla av tillhörighet till Sverige.