SÖRMLAND

Kommuner saknar riktlinjer om barn far illa

Fem av sju kommuner i Sörmland saknar direktiv för hur de ska agera vid missförhållanden i den sociala barnavården. Det visar en enkät från Barnombudsmannen.

Kommunerna som får kritik har inte fattat beslut om hur man ska agera om det framkommer missförhållanden i det familjehem eller hem för vård eller boende, HVB-hem, där ett barn är placerat.

På riksnivå har endast drygt var femte socialnämnd antagit egna direktiv för hur socialtjänsten ska agera.