Sörmland

Landstinget satsar på plastikkirurgi

Utrustning och personalkompetens i landstinget kan utnyttjas bättre, enligt ett förslag till effektiviseringar av hälso- och sjukvården i länet.

På några kliniker finns utrustning och kunskap som inte utnyttjas och det finns också ett intresse från personal att erbjuda sjukvårdstjänster utöver den skattefinanseriade vården. För självkostnadspris erbjuds exempelvis steriliseringar sedan ett par år tillbaka.

Nu föreslås att vården ska utföra det som idag endast erbjuds av privata företag och bekostas av patienten själv. Personal föreslås till exempel utföra plastikkirurgi utanför den ordinarie arbetstiden, vilket inte ska påverka det offentliga åtagandet.