Eskilstuna

Två skolor läggs ner

Odlarskolans högstadium i Eskilstuna läggs ner och eleverna flyttas till Djurgårdsskolan. Friskolan British Junior erbjuds Odlarskolans lokaler istället. Det beslutade barn och utbildningsnämnden idag.

Dessutom läggs alltså Näshulta skola ner i sin nuvarande form. Förvaltningen ska utreda om lokalerna kan bli till en friskola eller en så kallad självstyrande enhet. Föreningen Näshulta framtid har ansökt om att få starta en friskola och kommunen är positiv till det.

Särskoleverksamheten vid Djurgårdsskolan blir kvar och kommer inte att flytta till Skiftinge som planerat. Därmed har politikerna tillmötesgått föräldrar som protesterat mot att flytta eleverna.

Alliansen reserverade sig mot besluten.

Fråga