SÖRMLAND

Allt fler anmäler att de kränks i skolan

Antalet anmälda fall av kränkande behandling där anmälaren är missnöjd med skolans agerande ökar.

Enligt statistik så ökade antalet anmälningar med 83 procent jämfört med året innan. I Sörmland var antalet anmälningar 42 förra året.