Planerna på en multiarena i Eskilstuna

Konsult utreder 15 alternativ

Arbetet med den planerade multiarenan i Eskilstuna fortsätter. Kommunen har tillsatt en konsult som ska utreda 15 olika kombinationer med bad, arena och träningslokaler. Avtalet med konsultföretaget är värt närmare 750 000 kronor.

Kommunen har ett ramavtal med konsultföretaget Rambol som fått uppdraget att projektera och kommunen har skrivit ett avtal med företaget värt 748 000 kronor. Avtalet omfattar 1100 timmar och företaget tar 680 kronor i timmen för sitt arbete.

– Det är viktigt att det första steget i det här arbetet blir rätt, det handlar om arktiktarbete och exempelsvis, menar kommunchefen Pär Eriksson, som säger att kommunen inte har den kompetens som behövs för att utreda de frågor som konsultföretaget nu ska göra.

Kommunens grundidé med en multiarena, som diskuteras med bland annat idottsföreningarna, är att kunna kombinera idrott, musikevenemang och mässor med plats för mellan 3000 och 4000 åskådare. Arenan kan byggas i eller i anslutning till Munktellstaden, men kommunen tittar också på andra alternativ.

Vad en ny multiarena kommer att kostar skattebetalarna är just nu oklart. Enligt beräkningar på andra håll i landet kostar en ny idrottsarena mellan 150 och 400 miljoner att bygga.

Kommunens bedömning är att det är kommunen som ska finansiera en arena och avsätta resurser för det i den årliga budgeten. Men kommunen vill också hitta samarbeten med andra som kan bidra med finansieringen.

Det finns också olika idéer om hur arenan ska drivas. Driften kan exempelvis utföras av en kommunal förvaltning, ett kommunalt arenabolag, föreningar eller ett privat arenaföretag.

Bakgrunden till att Eskilstuna kommun planerar en ny arena är att det är brist på planer för träning och matcher inom olika idrotter, som exempelvis handboll, innebandy, basket och gymnastik. Dessutom saknas en större arena för musikarrangemang.

En ny hall skulle dessutom kunna innebära att föreningarna kan arrangera fler turnéringar. Sporthallen i Eskilstuna är dessutom gammal, sliten och omodern. Diskussioner pågår också om vad Sporthallen och Vattenpalatset ska användas till om en ny arena byggs.

I arbetet ingår också att förbättra tillgänligheten till konserthallen i Stålforsskolan och en lokal för truppgymnastik.

I september ska en delutredning presenteras.

Fråga