Vingåker

Hansjöskolan får kritik

Skolinspektionen riktar kritik mot Hansjöskolan i Vingåker. Resultatet av en inspektion visar att undervisningens kvalitet på skolan i hög grad beror på vilken lärare eleverna har.

Därför måste skolan se till att undervisningen är likvärdig så att alla elever på skolan ges samma förutsättningar att nå målen för utbildningen, menar Skolinspektionen.

Hansjöskolans rektor måste också ta ett ökat ansvar för att följa upp och utvärdera den pedagogiska verksamheten och följa upp skolans resultat.