Sörmland

Företag bättre på att betala

Sörmländska företag och myndigheter har blivit bättre på att betala sina räkningar i tid och samma utveckling har skett i landet också. Det visar en sammanställning som kredit- och affärsinformationsföretaget Soliditet har gjort.

Andelen företag som betalade räkningar för sent i Sörmland var i mars närmare 35 procent och det är en minskning med närmare nio procent jämfört med ett år sedan.

Företag på Gotland är sämst på att etala räkningar i tid. Norrlandslänen är bäst.