Landstingets sparförslag

Verksamheter på Kullbergska räddas

Det blir inget förslag till politikerna om att lägga ner kirurg-, ortopedi- eller kvinnoklinikens mottagningar på Kullbergska sjukhuset. Det beskedet kom hälso- och sjukvårdschefen med idag.

I det förslag som landstinget offentliggjorde häromdagen hotas flera mottagningar på Kullbergska av nedläggning, men att stänga mottagningarna tar för lång tid att genomföra och ger inga ekonomiska vinster de närmaste åren, säger hälso- och sjukvårdschefen Jörgen Striem.

Enligt landstinget pågår diskussioner med anstäldla, verksamhetschefer, fackliga organisationer och politiker och i juni väntas ett färdigt sparpaket läggas fram till politikernas i länssjukvårdsnämnden.

Det förslag som offentliggjordes häromdagen efter att uppgifter läckt ut om de diskussioner som pågår så valde landstinget att berätta om de förslag som hittills framkommit i diskussionerna, men det betraktas som ett arbetsmaterial och är inte något fastslaget förslag för politikerna att ta ställning till. Det slutgiltiga förslaget väntas inom kort.

Beskedet idag om att mottagningar inte kommer att föreslås läggas ner betyder inte att Kullbergska sjukhuset är fredat från besparingar, påpekar hälso- och sjukvårdschefen.

– Kullbergska sjukhuset ska utvecklas till ett modernt närsjukhus, men det betyder inte att sjukhuset är fredat från att ta sin del av de kostnadsminskningar som hela vården måste göra. Det bästa vore om alla som värnar sjukhuset bidrar med förslag, säger Jörgen Striem i ett pressmeddelande.