ESKILSTUNA

Kvinnor bättre på att synas i trafiken

Kvinnor är mycket bättre på att använda reflex än män och ungdomar. Det visar en rapport om trafikåret 2010 från Eskilstuna kommun

Eskilstuna kommun genomförde i höstas en kampanj för att få fler gångtrafikanter att använda reflex i trafiken. Under en mätperiod i höstas så ökade andelen kvinnor som använde reflex från nio till 25 procent, men för män och ungdomar hade kampanjen nästan ingen effekt alls.