ESKILSTUNA

Hotell blir flyktinghem

Hotell Eskilstuna kommer under sommaren att ändra inriktning, från hotell till flyktingmottagning.

Hotellchefen säger till Eskilstuna-Kuriren att det här är mer lönsamt för hotellet.

Så från maj till slutet av september kommer Hotell Eskilstuna att ta emot asylsökande i stället för svenska turister.

Migrationsverket har just nu fler asylsökande än vanligt att ta hand om och har haft svårt att hitta lediga lägenheter.