Eskilstuna

Enklare åka färdtjänst

Det kan bli enklare att åka färdtjänst i Eskilstuna. Färdtjänstberättigade ska kunna arbetspendla även till jobb utanför Eskilstuna. Kommunen utökar det geografiska området och ändrar avifterna så att det blir möjligt att arbetspendla till orter tio mil från stan.

De nuvarande reglerna förhindrar uppehåll vid förskolor vid arbetsresor vilket i praktiken innebär att bara den i familjen som inte är funktionsnedsatt kan lämna och hämta barnen. Idag skapar det problem och ökade kostnader för framförallt ensamstående, skriver tjänstemännen i förslaget till politikerna i Vuxennämnden.

Kommunen anser att även föräldrar med funktionsnedsättning ska kunna hämta och lämna barn vid förskolan och ha kontakt med den.

De nuvarande reglerna innebär också att funktionsnedsatta måste beställa riksfärdtjänst vid resor till exempelvis Skavsta eller Vingåker vilket upplevs som krångligare eftersom sådana resor måste beställas i god tid innan avresan.

De nuvarande geografiska området är begränsat och omfattar inte hela Sörmland och till vissa kommuner utanför Sörmland är det bara tillåtet att resa till vissa speciella punkter i exempelvis Västerås.

Kommunen anser att det är svårt att motivera att funktionshindrade ska tvingas beställa riksfärdtjänst för resor till IKEA samtidigt som det är tillåtet att åka färdtjänst till Västerås centrum. Tjänstemännen föreslår att det ska vara tillåtet att åka till valfria adresser och inte enbart till förutbestämda platser i en ort utanför Eskilstuna.

Enligt tjänstemannaförslaget, som politikerna i Vuxennämnden ska ta ställning till på torsdag, så förändras taxorna så att avgiften för månadskort för arbetsresa höjs till 550 kronor i månaden.

Det innebär att avgiften för ett månadskort för arbetspendling till Stockholm skulle bli 1450 kronor. Däremot behåller kommunen avgiften för månadskort till daglig verksamhet och sysselsättning på 380 kronor i månaden.