Strängnäs

"Det behövs inget stadsmuséum"

1:30 min

Det behövs inget stadsmuseum i Strängnäs. Multeum, som i huvudsak är ett bibliotek och en utställningslokal, bör i stället byggas ut. Det anser utredare vid länsmuséet.

Efter snart femton år i malpåse styckas Strängnäs Museum. De värdefullaste delarna av samlingarna flyttas till länsmuseet i Nyköping och den bästa konsten hamnar i Eskilstuna. De historiska utställningarna får fortsätta på biblioteket Multeum. Det föreslås i en utredning som nu hamnat på politikernas bord. 

I utredningen, som ska diskuteras på Kulturnämndens möte på onsdag, sägs att det allra bästa sättet att förvara den värdefullaste konsten och kulturhistorien i Strängnäs är att flytta dem till Nyköping och Eskilstuna.

Idag förvarar Strängnäs kommun cirka 8 000 kulturhistoriska föremål i ett magasin i Sundby. De senaste tio åren har arbetet legat nere. Det har inte gjorts vare sig inventeringar eller konservatorsinsatser som skulle ha behövts.

Även om utredarna inte bedömer det som någon akut fara för de historiska sakerna så är det inte bra som det är idag, säger de.

Det är Länsmuseichefen Karin Lindvall i Nyköping och Tomas Jönsson, konsult med 33 år i museibranschen, bla som museichef, som kommer med de här förslagen.

Strängnäs Museum lades ner 1997 och 2003 öppnade Multeum en museiverksamhet som vänder sig utåt. Men allt sedan dess har det funnits en kritik mot att Strängnäs saknar en stående basutställning om stadens historia.

Något eget stadsmuseum bör man inte ha i Strängnäs. Multeum, som i huvudsak är ett bibliotek och en utställningslokal bör istället byggas till.

Då får man plats med en basutställning om Strängnäs, säger utredarna som pekar på att ett nytt stadsmuseum skulle kräva stora investeringar och minst en fördubbling av personalen. Idag kan bara grupper och skolklasser ta del av det som finns i magasinet.

Samtidigt som utredarna lägger fram de här förslagen, så vill de att det ska finnas ett ”Strängnäs Museum”, som ger bättre utrymme för museitjänstemännens specialistkunskaper. Om samlingarna flyttas får de mer tid att förmedla kunskaper om Strängnäs historia, skriver de.

Men Agneta Lundin, som är engagerad i Gustav Vasa Krönikespel, säger att det behövs ett stadsmuseum i Strängnäs.

– Absolut. Ska vi gå vidare i framtiden, så måste vi ha en mylla att växa ur. Det är ungefär som ett träd som inte står rotat i jorden.

Hon håller med utredarna att det behövs större utrymmen men är frågande till om en utbyggnad räcker.

– Det är ett steg i rätt riktning. Men problemet med Multeum var att man redan då byggde det för litet för det man redan då visste.

Men det viktiga är att besökare kan se de kulturhistoriska föremålen, säger hon.

– Man kan tänka sig interaktiva, tekniska lösningar, men också att de äkta sakerna finns där. Att det här inte är en animerad version.

Förslaget är också att flytta de särskilt värdefulla föremålen till Sörmlands Museum i Nyköping från magasinet i Strängnäs för att det ska bli som man skriver "optimala förvaringsbetingelser"

– Att flytta från en källaren till en annan tror jag inte spelar någon roll alls utan det som spelar roll är om det går att se. Frågan är i grunden ganska ointressant utan hur mycket plats och hyr tekniska lösningar är man beredd att satsa för att exponera de här föremålen.