Sörmland

DO kritiserar landstinget

Landstinget Sörmland och nio andra landsting får kritik av Dismrimineringsombudsmannen, DO, som för första gången granskat hur dessa landsting lever upp till lagens krav på att arbeta för allas lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet. Granskningen visar att alla tio behöver förbättra sitt förebyggande arbete mot diskriminering.

Landstingen brister i det målinriktade arbetet om etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning och trots att det finns handlingsplaner mot kränkande särbehandling och sexuella trakasserier så räcker det inte för att leva upp till lagens krav .