Eskilstuna

Fler tar bussen

Fler reser kollektivt, med buss, i Eskilstuna efter flera år med en stillastående utveckling. Det visar en rapport från kommunen som satsar på att få fler att ta bussen och ställa bilen hemma.

Resandet i stadstrafiken ökade förra året med ca 180 000 resor jämfört med 2009 vilket motsvarar en ökning med drygt fyra procent.

Det var framförallt betalande resenärer som stod för ökningen, men också  skolelever med elevkort.

Troligtvis var det den stränga vintern som gjorde att antalet resor med betalande resenärer ökade.

Andelen färdtjänstberättigade och äldre personer som åkte buss minskade något.

Fråga