Flen/Vingåker

Socialsstyrelsen granskar insatser för funktionshindrade

Socialstyrelsen ska granska insatserna till personer med psykiska funktionshinder i Flen och Vingåker.

Bakgrunden till granskningen är att regeringen uppmärksammat att personer med psykiska funktionshinder har svårt att få sina behov tillgodosedda.

Som en del av en nationell tillsyn av kommunernas och landstingens insatser ska boende och boendestöd granskas.

Bland annat ska journaler, kontakter med socialtjänsterna och samarbetet mellan kommuner och landsting kontrolleras.