Eskilstuna

Skola får kritik av elevombudet

En grundskola i Eskilstuna kommun får kritik av Barn- och elevombudet, BEO. Detta sedan en elev blivit mobbad. Barn- och elevombudet anser att skolan inte tillräckligt aktivt motverkat mobbningen.

Enligt uppgifter från barn- och elevombudet tog det elevens föräldrar flera år innan mobbningsgruppen på skolan blev inkopplad och trots mötena med de inblandade eleverna har fortsatt mobbat den andre eleven. Skolan å sin sida menar att de gjort vad de kunnat.