Eskilstuna

Barn och IT i fokus på seminarium

0:55 min

Många 2-åringar har redan provat att använda en dator och att en 2-åring hanterar en ipad är inte en omöjlighet. Idag samlades bibliotekarier och förskolepersonal från tre län i Eskilstuna för att lära sig mer om barn och IT.

Något som väckte uppmärksamhet var förskolorna i Härryda som man försett med all tänkbar elektronisk utrustning, datorer, gps, ipads och tv-spel.

– Jag tycker att vi har en härlig anda i Härryda kommun för jag tycker att man ändå är villig att testa.

Vilket ansvar har ni för eventuellt beroende?

– Vi har precis lika stort ansvar som i allting annat på förskolorna Pedagogerna tillåter inte barn att bara bygga med lego hela dagarna heller. Vi ser ett fantastiskt flöde av barn som på ett lustfyllt sätt får synliggöra sitt eget lärande, vara med och dokumentera det och reflektera över det och på ett nytt sätt samarbeta med pedagogerna. Det är något nytt som kommit in som vi ser många positiva saker av, säger Christina Alström, IKT-pedagog.

Enligt Medierådet, som studerat medieanvändningen hos yngre barn än 9 år så finns det inga större könsskillnader när det gäller medieanvändningen.

De få skillander som finns gäller antingen vilka dator eller tv-spel de brukar spela, vilka sajter de brukar besöka eller föräldrarnas upplevelser av hur de påverkas av olika medieinnehåll. Mer genomgående könsskillander börjar i 5-9-årsåldern, enligt Medierådet.

I den åldern sportar 5-9-åriga pojkar oftare och spelar mer dator- eller tv-spel än flickorna, som å sin sida lyssnar på musik. Pojkar äger oftare spelkonsoler.

Men undersökningen, från 2010, visar att en stor majoritet av alla barn har tillgång till tv, dvd, dator och internet i hemmet. 

Föräldrarna är överlag positivt inställda till tv,spel och internet och anser att tv påverkar de minsta mest. Föräldrar är mest positiva till tv, som anses vara det mest passiviserande mediet.

Det var länsbibilioteken i Sörmland, Västmanland och Örebro som arrangerade seminariet som hölls på Parken Zoo.