Sörmland

För få deltar i cancerstudier

1:30 min

Få patienter med prostatacancer deltar i kliniska studier om sjukdomen, enligt Cancerfonden, som anser att det är ett stort problem.

Enligt en undersökning som Cancerfonden gjort så deltar färre än 10 procent av Sveriges prostatacancerpatienter i forskningen kring sjukdomen. 

Jan Cederhus, ordförande i patientföreningen Näckrosbröderna, och som själv drabbats av sjukdomen ser det som problematiskt.

– Det var aldrig någon som frågade mig, men om jag fått frågan hade jag kunnat delta i någon klinisk studie kring hormonbehandling till exempel, säger Jan Cederhus.

Han fick diagnosen 2005 men är i dag symptomfri. Han tycker att forskningen är en viktig del i kampen mot prostatacancer.

Cancerfonden har som mål att öka siffran till 20 procents deltagande i studier kring sjukdomen. Men då krävs både mer personal och ekonomiska resurser, något som går stick i stäv med besparingarna inom Landstinget Sörmland.

Torsten Lindeborg, medicinskt ansvarig för urologin på Mälarsjukhuset menar att sparkraven inom landstinget delvis bidrar till att forskningen prioriteras mer.

– Förr kunde vi få pengar till urologfonden för utbildning, men de möjligheterna minskar ju hela tiden. Jag tycker absolut att vi borde ha forskningen som en naturlig del i vår verksamhet, säger han.