Katrineholm

Sprängningar kan ha skadat hus

1:15 min

I april sprängde Skanska vid Logistikcentrum i Laggarhult. Sex villaägare utmed Remnavägen har lämnat in skadeanmälan till följd av sprängningarna. Kommunen utreder händelsen.

Skadeanmälan är inlämnad till service- och teknikförvaltningen i Katrineholms kommun. Villaägarna menar att sprängningarna har orsakat skador på deras hus i form av sprickor och spruckna tegelstenar på grund av de skakningar som uppstod av sprängningarna.

– Klockan sex den 18:de april så exploderade en jättestor laddning. Hela huset skakade. Sedan upptäckte vi sprickor i huset. Även grannarna hade sprickor i sina hem, berättar Peter Isegård som bor på Remnavägen.

Katrineholms kommun undersöker vad som hänt i området och vem som bär ansvaret.

– Det uppstår sprickor naturligt i hus också. Om det är just det här som har orsakat det hela får vi se när utredningen går vidare. Men jag förstår oron hos de fastighetsägare som har upptäckt de här sprickorna. Det är bara att beklaga att det har skett och vi får hoppas att och vi får hoppas att vi kan komma till rätta med det här om det visar sig att något fel har begåtts, säger Lars Ramstedt, avdelningschef på myndighet och nyproduktion på Katrineholms kommun.

Det är sprängningen vid logistikcentrum den 18:e april som tros vara orsaken till skadorna på villorna på Remnavägen.

Efter det har Katrineholms kommun tillsammans med Sörmlands Mätpool satt upp vibrationsmätare i området för att på så sätt kunna utreda om sprängningarna är orsaken till skadorna. 

– Det finns som sagt vissa värden som inte får överskridas och vi har inte fått några exempel på överskridanden från Sörmlands Mätpool som jag känner till. Därför är det lite förvånande det här som framförs."

Det är flera olika entreprenörer som utför sprängningar vid Logistikcentrum i Laggarhult. Katrineholms kommun måste därför även utreda vem som eventuellt kan bära ansvaret.

– Skulle det visa sig att man har överskridit någon gång så måste man se vid vilken av entreprenaderna som sprängningen har ägt rum och på så sätt gå vidare.