Nyköping

Protester mot radioaktiv transport

Kimo, Kommunernas internationella miljöorganisation, vädjar i ett brev till näringsminister Maud Olofsson att regeringen ska stoppa planerna på att forsla 16 radioaktiva ånggeneratorer på fartyg från Kanada till Studsvik i Nyköping för återvinning.

Organisationen påpekar bland annat att en rad kustsamhällen riskerar att drabbas av utsläpp vid en olycka då generatorerna är för stora för att inneslutas i containrar.