Strängnäs

Svångrem och satsning ska förbättra ekonomin

Den politiska majoriteten i Strängnäs presenterade idag sitt förslag till budget för nästa år. Budgetförslaget innehåller en rad effektiviseringar men samtidigt satsar kommunen 100 miljoner kronor på en omfattande renovering av kommunens skollokaler de kommande åren.

Strängnäs kommun räknar med några goda år rent ekonomiskt de närmaste åren. Det baseras bland annat på högre skatteintäkter tack vare ökad befolkning. Den genomsnittliga befolkningsökningen de kommande tre åren väntas bli runt 300 personer per år. 

De högre intäkterna ska från och med 2013 bidra till att kommunen inte behöver låna till de årliga investeringarna.

Kommunen ska dessutom, enligt sin budgetplan ha pengar över varje år. Överskottet planeras öka år från år och 2014 ska Strängnäs kommun gå med nästan 34 miljoner kronor i vinst.

Den politiska majoriteten i Strängnäs presenterade idag sitt förslag till budget för nästa år. Budgetförslaget innehåller en rad effektiviseringar men samtidigt satsar kommunen 100 miljoner kronor på en omfattande renovering av kommunens skollokaler de kommande åren.

Dessutom kommer ett antal nya förskolor att byggas under mandatperioden, bland annat i Åker, uppger majoriteten.

Förslaget innehåller också en utveckling av kollektivtrafiken, satsning på entreprenörskap och företagande, en permanentning av sommarjobben för unga och en inventering av avlopp, uppger majoriteten i ett pressmeddelande.

Men det blir också indragningar för att nå ett mål om på 15 miljoner kronor plus och en 80-procentig finansiering av investeringar med egna medel.

Den politiska majoriteten föreslår effektiviseringar, som bland annat innebär ett årligt effektiviseringskrav på 0,5 procent i hela kommunorganisationen med start nästa år, kommunens samlade inköp ska minska med 2,5 procent. Kostnaderna för försörjningsstöd ska minska med sex miljoner kronor.