Eskilstuna

Lärare varslas om uppsägning

3:26 min

Det finns för många lärare i Eskilstuna och för första gången kommer kommunen att behöva säga upp fast anställda lärare. Kommunen har begärt förhandlingar, men det är inte klart vilka som får stanna och vilka som måste gå.

Just nu väntar många oroligt på besked om sin framtid. Håkan Liedholm är bildlärare på S:t Eskils gymnasium och en av dem som väntar.

- Det känns litet olustigt när man inte vet någonting. Jag har ju jobbat som bildlärare i drygt trettio år, säger Håkan Liedholm.

Han har varit bildlärare sedan 1988 på S:t Eskils Gymnasium. Han har just fått veta att för få elever söker till bild och formutbildningen, så det blir inga ettor i hans klassrum i höst. Underlaget för hans tjänst krymper till tvåor och treor.

I Eskilstuna har man alltid klarat av att ta hand om fast anställda lärare som blivit övertaliga. Det har alltid funnits interna vikariat eller andra lösningar.

Johan Ahlqvist är rektor på S:t Eskils Gymnasium och han har inga rutiner för den här situationen.

- Vi är inte så vana vid att göra oss av med personal.

Men nu får man vänja sig - allt talar för att fast anställda lärare kommer att sägas upp - hur många det blir - om det varierar bedömningarna - allt från en handfull till en del.

Eva Andersson också hon lärare på S:t Eskils i Eskilstuna och fackligt ombud för Lärarnas Riksförbund:

- Det är otroligt oroligt bland medlemmarna just nu.

Det man sitter och förhandlar om nu i Eskilstuna är en lista på ett 60-tal övertaliga personer -  de allra flesta är lärare och de flesta s k senarelärare - dvs i de högre årskurserna i grundskolan - och ett tiotal gymnasielärare på S.t Eskils gymnasium.

- Det man hoppas på är att det ska att hitta andra lösningar för dem. Att de ska få andra jobb inom kommunen, säger rektor Johan Ahlqvist:

Utbildningsförvaltningen räknar med att hitta en lösning för de allra flesta. Man kommer att inrätta en personalpool för internvikarier - också för gymnasie och högstadielärarna - precis som redan finns för de första årskurserna. Och snabbt närmar sig sommarlovet.

Eva Andersson - lärare på S:t Eskils igen:

- Man vill att de som är berörda får veta det så fort som möjligt, samtidigt som man vill att det inte blir fel, säger Eva Andersson.

Kommunen planerar att fortsätta att köpa ut lärare som frivilligt slutar - de får sex månads löner. Det gjorde man 2009 och 2010 och runt 80 lärare nappade på det.

Det kostar pengar, men gör ändå att man ska klara budgeten, hoppas kommunen.

Att det blivit för många lärare i de kommunala gymnasierna handlar om  flera saker -  det finns för få elever - antalet gymnasieelever har minskat. Både för att det är mindre årskullar och för att elever flyttat till friskolor.

I det nya gymnasiet finns det linjer som inte fått tillräckligt med sökande - det handlar då om att de unga inte söker t ex industriprogrammet, som inte ger rätt att söka till högskolestudier eller  om helt nya studievarianter som inte lyckats locka sökande.

- Att vi har en övertalighetssituation betyder inte att vi inte har behov, utan det handlar om att vi måste anpassa vår organisation till den ekonomi vi har, säger rektor Johan Ahlqvist.

Han hoppas få ordning på ekonomin snabbt och att elevkullarna blir större igen.

- Förhoppningsvis är det här någonting vi behöver göra nu och sedan till nästa år så kan vi återanställa.

Fråga