Oxelösund

Nästan bara hyrläkare på vårdcentralen

I Oxelösund är det nästan bara hyrläkare, det finns bara en läkare på vårdcentralen som är ordinarie, rapporterar Södermanlands Nyheter.

Samtidigt har landstinget problem med ett stort underskott och politikerna har gett direktiv på att man ska skära ned på hyrläkare.

Men det råder brist på läkare och trots annonsering har vårdcentralen inte lyckats rekrytera någon.

Primärvården beräknas gå back med 14 miljoner och hela Hälso- och sjukvården i Sörmland med hela 200 miljoner minus jämfört med budgeten.

Kostnaderna för hyrpersonal var 88 miljoner kronor enligt tidningen. Den största delen för hyrläkare.