Eskilstuna

Lokalt nätverk mot diskriminering

Bostadsbolag i Eskilstuna kommer tillsammans med kommunen och föreningar bilda ett nätverk för att försöka motverka bostadsdiskriminering. Det framkom vid en debatt som Diskrimineringsombudsmannen, DO, arrangerade i samband med sitt besök i Eskilstuna idag.

Under debatten uppmanade den Eskilstunabaserade diskrimineringsbyrån Humanitas bostadsbolagen och kommunen att ställa upp i ett nätverk för att gemensamt arbeta mot diskriminering på bostadsmarknaden.

Såväl kommunen som Kommunfastigheter, de privata hyresvärdarna i Fastighetsägarna Mellansverige och Hyresgästföreningen nappade. Samtidigt söker nu Humanitas bidrag för det kommande nätverket. 

Bakgrunden till Diskrimineringsombudsmannens besök i veckan var P4 Sörmlands avslöjande förra året om att det förekommer diskriminering på bostadsmarknaden.

– Jag tycker att vi behöver en rejäl debatt om bostadspolitiken i övrigt i Sverige för den påverkar också de här frågorna, säger kommunalrådet Jimmy Jansson (S)

När P4 Sörmland ringde upp bostadsbolag i Sörmland förra året och utgav oss för att ha utländsk bakgrund fick vi olika svar jämfört när vi ringde i ett etniskt svenskt namn. Bostadsbolag ibland annat Eskilstuna och flen bemötte de fiktiva personerna olika och gav olika information om vilka lägenheter som var lediga och hänvisade oss till olika områden beroende på i vilket namn vi ringde.

Reportagen uppmärksammades av Diskrimineringsombudsmannen, DO, vilket senare ledde till ett besök denna vecka i Eskilstuna. DO har träffat bland annat kommunen och olika bostadsbolag för att belysa bostadsfrågan.

Daniela Polhage på diskrimineringsbyrån Humanitas, som arbetar mot diskriminering och för mänskliga rättigheter, var med i fredagens paneldebatt, och säger att det märktes väldigt väl att man i kommunen vill arbeta med de här frågorna i någon typ av lokalt nätverk, där både bostadsbolag, kommunen och föreningar kan delta.

– Jag är nöjd med hela veckan och att det kommit fram att man vill arbeta med de här frågorna i ett lokalt nätverk så det känns väldigt positivt.

DO:s besök ska sammanfattas till en handbok och DO tror att den har fått tillräckligt med kunskaper för att kunna arbeta vidare med de här.

– Jag tycker att det bästa är att bolagen har varit positiva till att vara med i det här nätverket, även om en del bolag inte ville vara med. Det finns en del idéer att jobba vidare med.