Sörmland

Hotad tärna flyr söderut

1:22 min

Skräntärnan, världens största tärna, är hotad i Östersjön och det verkar nu vara ute med den enda sörmländska kolonin, utanför Oxelösund. En orsak tros vara havsörnens framfart.

Det är inte länge sedan den sällsynta och hotade skräntärnan, världens största tärna, häckade i en koloni i den yttre Oxelösundsskärgården. Den stora fågeln med sitt hesa kraxande läte och sin karakteristiska kraftiga röda näbb kunde då ses fiskande i ett stort område från insjöarna i närheten, över innerfjärdarna nära Nyköping till det yttersta havsbandet.

Men för ett par år sen började det komma uppgifter om att tärnorna stördes på sina häckningsplatser av havsörn som svepte in lågt flygande och tog tärnans ungar.

--Skräntärnan har en svår situation i stora delar av Östersjön. I Sörmland så har de i år haft mycket svårt att komma igång med häckningen, säger ornitologen Roland Staav, från EUs bevarandeprojekt för skräntärna.

VAD BEROR DET PÅ?

– Det är så mycket havsörn i skärgården nu, som stör tärnorna hela tiden, säger han.

Havsörnarna, som tidigare hotades av höga halter av miljögifter som gjorde att de inte fick fram några ungar, har kommit tillbaka starkt de seanste åren. Havsörnarna är nu fler än på mycket länge.

--Man får nog gå tillbaka 100 år eller mer i tiden för att hitta en tidpunkt då havsörnsstammen kan ha varit lika stark som idag, säger Roland Staav.

Örnangrepp har filmats i en större tärnkoloni i Uppland, som nu har splittrats i två mindre kolonier. Angreppen öppnar också för att trutar, som annars kan häcka på samma skär som tärnorna, kan börja angipa skräntärnornas ägg och ungar.

Förra sommaren sattes en kamera upp vid det sörmländska tärnskäret, men tärnorna blev sannolikt störda av örn och lämnade skäret och häckningen gick om intet.

Årets häckning borde vara i full gång, men tärnorna får ingen lugn här och har börjat röra på sig.

--Den senaste veckan har jag fått in rapporter om att de flyger söderut över Bråviken, mot östgötaskärgården, för att hitta områden som är mindre utsatta för örn, säger Roland Staav.

Det innebär att sörmlands enda koloni av skräntärna kan vara ett minne blott. Men Roland Staav, som är landets kanske främste expert på skräntärna, en art som han följt och ringmärkt i decennier, ger inte upp hoppet.

Han tror att när skräntärnan överger kolonierna så kan den komma att återgå till att häcka i enskilda par, så som den gjort förr i vissa områden.

--Den kan häcka på flera sätt, och det verkar som att den blir mindre utsatt från havsörnen om den sprider ut sig mer, säger Roland Staav.

Per Thyrén
per.thyren@sr.se

>