Vingåker

Brister i undervisning i grundskola

Elever på Sävstaskolan i Vingåker får inte tillräckliga kunskaper i kärnämnena, svenska engelska och matematik och skolledningen får därför kritik av Skolinspektionen.

Kritiken mot Sävstaskolan kommer efter att Skolinspektionen genomfört en inspektion.

Då konstaterades att lärarna heller inte ger skriftliga omdömen som de ska, att skolans resultat inte utvärderas tillräckligt och att arbetet mot mobbning och kränkningar har brister.

Skolan måste nu redovisa att de åtgärdar bristerna.

Kritiken gäller främst undervisningen i årskurserna ett till sex.

.