eskilstuna

Volvo CE vill släppa ut mer

Eskilstuna kommun och anläggningsmaskinjätten Volvo CE har hamnat i en tvist om utsläppsnivåer.

Volvo vill utöka sina årliga utsläpp av flyktiga organiska ämnen, alltså ångor från exempelvis färg och lack från dagens tio ton per år till 14. Flyktiga organiska ämnen skadar det marknära ozonet.

Kommunen har sagt nej med hänvisning till att meningen i stället har varit att minska utsläppen.

Företaget vill nu gå släppa ut mer eftersom produktionen ökar och färgleverantören inte kan göra färg som släpper ifrån mindre gifter.

Volvo har nu överklagat kommunens beslut till länsstyrelsen.