Eskilstuna

Finskspråkiga dagisgrupper kritisras

Skolinspektionen har hittat brister i Eskilstuna kommuns förskolor. I en riktad granskning konstaterar man att kommunen inte inventerat behovet av förskoleverksamhet där hela eller delar av verksamheten bedrivs på finska.

Skolinspektionen vill nu se förbättringar och kräver att kommunen redovisar vilka åtgärder som ska genomföras med anledning av granskningen.