Sörmland

Högutbildade lämnar Sörmland

Sörmland är ett av de län som dräneras hårdast när högskoleutbildad personal flyttar till storstäderna, skriver Svenska Dagbladet.

Nästan 30 procent av de Sörmlänningar som börjar högskolan här i länet eller på annan ort, lämnar Sörmland efter att de lästa klart. Istället är det storstäderna som lockar.

Sörmland är ett av de län, som tappar flest högutbildade, på det här viset. Det enligt Statistiska Centralbyrån. På det här sättet dräneras stora delar av landet på kompetens, skriver Dagens Nyheter.

Norrbotten, Västernorrland och Gotland tappar flest studenter och vinnarlän är Stockholm, Uppsala, Västra Götaland och Skåne, visar siffror från Högskoleverket och Statiska Centralbyrån.