Eskilstuna

Ungdomsarbetslösheten ner i Eskilstuna

I Eskilstuna har man lyckats få ner ungdomsarbetslösheten genom ett samarbete mellan kommunen och Arbetsförmedlingen, enligt Arbetsförmedlingen.

Från 2010 till 2011 har ungdomsarbetslösheten minskat med drygt femton procent i Eskilstuna.

Kommunens satsning Jobbcentrum, som tillhör arbetsmarknads- och familjeförvaltningen, har funnits i drygt ett år och där pågår kartläggning, praktikplaceringar och coachning mot arbete.

Återhämtningen har varit starkast i hela landet, men den har varit ifrån en relativt hög nivå och ungdomsarbetslösheten i Eskilstuna är fortfarande bland de högsta i Sverige.

Fast resultaten varit goda än så länge så menar Sara Dahlin på arbetsförmedlingen att arbetet måste fortsätta.

– Vi får inte slå oss till ro, utan måste fortsätta att jobba tillsammans och dra åt samma håll, säger Sara Dahlin.