Nyköping

Jönåker får biogasanläggning

Gödsel från höns och kor kommer snart kunna omvandlas till biogas, i en ny anläggning som planeras nära Jönåker.

Fyra lantbrukare går samman med Swedish Biogas i satsningen som ska ge bränlse till cirka 2 500 bilar per år.

I flera år har Nyköpings kommun planerat att bygga en egen anläggning för att göra biogas av Nyköpingsbornas matrester, men projektet lades på is när det visade sig blir dyrare än man trodde.

I nuläget finns inte planer på att använda matrester från Nyköpingsborna i den nya anläggningen, men det skulle kunna bli aktuellt i framtiden, om kommunen förberedde dem på rätt sätt.