vingåker

"Kommunen mörkar i postlistor"

Katrineholms Kuriren har JO-anmält socialförvaltningen i Vingåker för deras sätt att hantera sina postlistor.

Tidningen menar att kommunen mörkar innehållet i sekretessbelagda ärenden genom att bara ange dem som hemliga. Kuriren vill åtminstone se vad ärendet gäller.

Tidningen anger, som orsak till detta, att förvaltningen kan gömma obekväma handlingar för sin egen del bakom rubriceringen hemlig och vill att JO granskar förvaltningens hantering av postlistorna.