mälaren

Mälarens vatten under luppen

1:29 min

Idag står Mälaren i fokus under en konferens i Västerås där de fem mälarlänen träffas för att bland annat diskutera framtiden för sjön.

Värd för konferensen är Västmanlands landshövding Ingemar Skogö.

– Det finns många frågor som pockar på och som är viktiga och som har koppling till Mälaren, det kan gälla transporter på Mälaren, vattenförsörjning eller översvämningar. Allt detta måste ju hanteras samordnat eftersom det berör alla länen genom just Mälaren, säger Ingemar Skogö. 

Har frågor kring Mälaren hanterats dåligt genom åren?

– Det tror jag inte, men det är ju ett ökat tryck när det gäller exploatering, transporter och så runt Mälaren och på senare år har det blivit mer uppenbart att det på grund av klimatförändringar kan finnas ökade risker för översvämningar och att det kan behövas bättre avtappning av Mälaren.

– I ett hundraårsperspektiv kanske Mälaren åter är på väg att bli en havsvik, och det ställer ju särskilda frågor kring dricksvattenförsörjning och annat så att vårt kunnande har väl successivt ökat och då har vi blivit medvetna om riskerna. Samtidigt har vi mer och mer utnyttjat Mälaren som resurs för boende och annat och det gör att dessa frågor blir mer angelägna, säger Ingemar Skogö som är landshövding i Västmanland.

Terje Lund
terje.lund@sverigesradio.se