SÖRMLAND

Skärgårdsbönder kan få miljonstöd

1:34 min

Det småskaliga jordbruket i skärgården i Sörmland, Östergötland och Kalmar kan komma att utvecklas genom ett stort stödprogram från EU-kommissionen.

Annelie Lundgren på länsstyrelsen i Östergötland jobbar just nu med en ansökan till kommissionen och berättar vad man vill uppnå.

– Frihugga stora ekar, restaurera skogsbeten och även traditionella öppna odlingslandskap ska vara med i det här, säger hon.

Småskaligt jord- och skogsbruk har pågått på skärgårdsöarna i många hundra år. Naturmiljön i området har omskapats till ett kulturlandskap med öppna ytor som gynnat en viss typ av fauna och flora. När landskapet inte brukas och växer igen försvinner många arter och det är det man vill förhindra genom ett mer aktivt småskaligt jord och skogsbruk.

Totalt handlar satsningen om 90 miljoner kronor varav hälften i så fall kommer vara EU-bidrag, resten ska betalas av Naturvårdsverket och länsstyrelserna själva. Genom satsningen hoppas man även att skärgårdsborna kommer att gynnas ekonomiskt.

– Att vi kommer att kunna anställa de som bor där ute för att göra skötseluppdrag och då hoppas vi att de kan bli gynnade på så vis.

Varför har man bestämt sig för att kulturlandskapet är det viktiga att bevara, för det såg väl annorlunda ut där innan människan kom dit och började bruka marken?

Ja fast vi har ju haft en lång tid av prägel av odlingslandskap i skärgården, vi har haft framförallt mycket djur i skärgården som har hållit det ljusöppet och då har vi mycket arter knutna till det. De arterna fanns nog också före odlingslandskapet får man tro, förklarar Annelie Lundgren.

I mars nästa år förväntas ett svar om det blir några pengar ifrån EU-kommissionen.

Pelle Zettersten
pelle.zettersten@sverigesradio.se