Trosa

Ingen risk för skred

2:12 min

Det finns ingen risk för skred för de som bor på Brovägen i Vagnhärad. Det visar den geotekniska undersökningen. Men fortfarande har kommunen ingen förklaring till sprickorna i marken.

– Vi hade en träff igår med geotekniker från både det företag vi anlitat (Sweco), SGI och Trafikverket som tittat på resultatet hittills och framförallt på regnet som kom i helgen för det har haft stor betydelse för att kunna göra värderingar av det som gjorts. Det finns ingen skredrisk och det är väldigt positivt. Oron för att det ska gå ett skred i området är obefintligt.

Nu ska bland annat mätningar av vibrationer från både tåg och biltrafik göras, säger Claes Urban Boström, produktionschef i Trosa kommun.

– Sprickorna i marken oroar forfarande. Trafikverket ska göra vibrationsmätniagr från tåg och tung trafik och biltrafik.

Sprickorna som upptäcktes i somras tvingade familjer bort från sina hem och innan det finns en färdig rapport som är granskad och godkänd av SGI, Sveriges geotekniska undersökningar, på bordet så kvarstår rekommendationerna från räddningstjänsten att ännu inte flytta tillbaka.