Eskilstuna

Ny kontroll av barnomsorgsavgiter

I höst ska Eskilstuna kommun genomföra ännu en kontroll av om föräldrar betalat rätt barnomsorgsavgifter i förhållande till dom inkomster föräldrarna har redovisat.

Det gäller 2009-års avgifter som kommer att jämföras med taxerade årsinkomster hos Skatteverket.

Det blir andra året i rad som kontrollen genomförs.

Om kontrollen visar att förälder har betalat för lite barnomsorgsavgift kommer dom att tvingas betala pengar i efterhand och dom som betalat för mycket får tillbaka pengar.