Eskilstuna

Kraftig ökning av förskolebarn

Antalet barn har ökad i de kommunala förskolorna och även i fristående förskolor i Eskilstuna. Förskolan har tagit emot 130 fler barn än planerat. Det uppger förvaltningen. Barngrupperna är också historiskt sett stora.

Antalet barn var i snitt 19,1 per avdelning mellan januari och augusti vilket är långt ifrån kommunens mål på 17,5 barn per avdelning.

Kommunen har länge haft som mål att minska antalet barn i barngrupperna inom förskolan, men har inte klarat det i takt med att antalet barn i förskoleålder har ökat i Eskilstuna.