Sörmland

Fortsatt stöd till lokala klimatsamordnare

Regeringen avsätter totalt 400 miljoner kronor för att "klimatsäkra Sverige". I satsningen ingår fortsatt stöd till lokala klimatsamordnare vid länsstyrelserna, men också ett nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI.

Enligt miljöminister Andreas Carlgren (C) ska det nya centret samla in, utveckla och förmedla kunskap om klimatanpassning till olika delar av samhället.

Pengarna satsas mellan 2012 och 2015.