Sörmland

Somalier kan återförenas

3:20 min

Regeringen och miljöpartiet har enats om en gemensam migrationspolitik och det innebär att splittrade somaliska familjer kan återförenas från och med i sommar. Somaliska föreningen välkomnar beskedet lite avvaktande.

Återföreningen har hindrats av att Sverige underkänt somaliernas id-handlingar.

Men nu har partierna enats om att inte längre kräva dokument som visar släktskap.

DNA-test, men även andra metoder ska användas för att visa om personerna är släkt med varandra.

Dessutom ska papperslösa barn erbjudas skolundervisning i Sverige. Det är ännu oklart när det kommer att ske.

Somalier i Sörmland har protesterat mot att regeringen intelåtit somaliska föräldrar och barn återförenas och har tillsammans med somalier i Västmanland drog förra året igång en kampanj mot den, som de tycker, inhumana behandlingen.

Dessutom ska papperslösa barn erbjudas skolundervisning i Sverige. Det är ännu oklart när det kommer att ske.

I höstbudgeten avsätts 850 miljoner kronor till lagändringar om anhöriginvandring och skolgång för papperslösa barn.

- Det här beskedet ger oss hopp, men det innebär att familjer som varit splittrade under flera år måste vänta flera månader till. Men det är bra att regeringen gett ett datum när de vill lösa den här problematiken. Det kommer innebära att föräldrar i Eskilstuna som är kroppsligen är i Eskilstuna, men mentalt i Afrika måste planera framåt och hoppas att lagen kommer att gälla så att barn och föräldrar så fort som möjligt kan återförenas, säger Abdirisak Hussein, samordnare i Somaliska föreningen i Eskilstuna.

Somaliska föreningen kommer på måndag ta kontakt med nätverket för familjeåterföreningen, som Somaliska föreningen är med i för ytterligare information och förklaring vad det innebär.

– Efter det kommer vi ha samråd med föräldrar och andra om vi ska fira eller om vi ska avvakta.

Abdirisak Hussein, samordnare i Somaliska föreningen i Eskilstuna menar att det nu är viktigt att ge alla somalier rätt och tydlig information så att människor inte blir förvirrade eftersom de kan tolka detta olika, säger han.