Eskilstuna

Arbete för nyanlända tar fart

Från och med nästa år ska barn- och utbildningsförvaltningen i Eskilstuna ansvara för nyanlända barns etablering. Under hösten ska kommunen utreda hur de arbetet ska ske och hur man exempelvis ska ta emot och hjälpa elever som kommer till Eskilstuna sent i grundskolan.

Kommunen har arbetat fram olika modeller för hur man på bästa sätt ska hjälpa barn och ungdomar i grundskolan och gymnasieskolan.